:: เครือข่ายภาคเหนือ ::

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดพิษณุโลก

วิทยาลัยพยาลบาลบรมราชชนนี
เชียงใหม่

วิทยาลัยพยาลบาลบรมราชชนนี
นครลำปาง

วิทยาลัยพยาลบาลบรมราชชนนี
พะเยา

วิทยาลัยพยาลบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช

วิทยาลัยพยาลบาลบรมราชชนนี
แพร่

วิทยาลัยพยาลบาลบรมราชชนนี
สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

วิทยาลัยพยาลบาลบรมราชชนนี
อุตรดิตถ์