:: เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ::

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดขอนแก่น

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยพยาลบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น

วิทยาลัยพยาลบาลบรมราชชนนี
นครราชสีมา

วิทยาลัยพยาลบาลบรมราชชนนี
สรรพสิทธิประสงค์

วิทยาลัยพยาลบาลบรมราชชนนี
สุรินทร์

วิทยาลัยพยาลบาลบรมราชชนนี
อุดรธานี

วิทยาลัยพยาลบาล
ศรีมหาสารคาม