. .
 
ขณะนี้มี 18 ผู้ใช้ออนไลน์
รายชื่อสถานที่สัมภาษณ์และจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร ประจำปีการศึกษา 2562

        ผู้สมัครต้องใช้จังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร เป็นตัวกำหนดสถานที่สัมภาษณ์ เช่น ในกรณีที่ผู้สมัครมีทะเบียนบ้านที่กรุงเทพฯ
แต่สมัครโดยใช้ภูมิลำเนาของบิดาหรือมารดาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร ผู้สมัครจะต้องไปสัมภาษณ์ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่สัมภาษณ์ของผู้สมัครที่ใช้ภูมิลำเนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น ดังตารางต่อไปนี้


ลำดับที่ สถานที่สัมภาษณ์ จังหวัด จังหวัดที่เป็นภูมิลำเนา
ในการสมัคร
1วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
2วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่น สกลนคร
3วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัชราชบุรีกาญจนบุรี นครปฐม
4วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรีนนทบุรีนนทบุรี ปทุมธานี
5วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรีชลบุรีฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ
6วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาทชัยนาทชัยนาท
7วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรังตรังกระบี่ ตรัง พัทลุง
8วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมานครราชสีมาชัยภูมิ นครราชสีมา
9วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปางลำปางลำปาง
10วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต
11วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระกรุงเทพมหานครพระนครศรีอยุธยา
12วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาทสระบุรีลพบุรี สิงห์บุรี
13วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาพะเยาเชียงราย พะเยา
14วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชพิษณุโลกพิษณุโลก เพชรบูรณ์
15วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลายะลานราธิวาส ปัตตานี ยะลา
16วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีราชบุรีราชบุรี สมุทรสาคร
17วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาสงขลาสงขลา สตูล
18วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีมุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี
19วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรีสระบุรีนครนายก สระบุรี อ่างทอง
20วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์นครสวรรค์กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี
21วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
22วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี
23วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์สุรินทร์บุรีรัมย์ สุรินทร์
24วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานีอุดรธานีนครพนม บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี
25วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์
26วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน
27วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่แพร่น่าน แพร่
28วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม
29วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรีจันทบุรีจันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว
30วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมหาสารคามกาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด


จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2019-02-22 15:04:50- | Page rendered in 0.1158 seconds 1.44MB | 26,2562,2019-01-31
54.197.24.206