. .
 
ขณะนี้มี 20 ผู้ใช้ออนไลน์
รายชื่อสถานที่สัมภาษณ์และจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร ประจำปีการศึกษา 2560

        ผู้สมัครต้องใช้จังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร เป็นตัวกำหนดสถานที่สัมภาษณ์ เช่น ในกรณีที่ผู้สมัครมีทะเบียนบ้านที่กรุงเทพฯ
แต่สมัครโดยใช้ภูมิลำเนาของบิดาหรือมารดาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร ผู้สมัครจะต้องไปสัมภาษณ์ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่สัมภาษณ์ของผู้สมัครที่ใช้ภูมิลำเนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น ดังตารางต่อไปนี้


ลำดับที่ สถานที่สัมภาษณ์ จังหวัด จังหวัดที่เป็นภูมิลำเนา
ในการสมัคร
1วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรีชลบุรีจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว
2วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
3วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นขอนแก่นกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
4วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมานครราชสีมาชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
5วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปางลำปางเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
6วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชพิษณุโลกตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์
7วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีราชบุรีกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี
8วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาสงขลาตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล
9วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีมุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี
10วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรีสระบุรีนครนายก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
11วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์นครสวรรค์กำแพงเพชร ชัยนาท นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี
12วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีกระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี
13วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานีอุดรธานีนครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี


จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2017-09-25 22:10:43- | Page rendered in 0.1044 seconds 1.32MB | 21,2560,2017-04-27
54.156.58.187