. .
 
ขณะนี้มี 6 ผู้ใช้ออนไลน์
รายชื่อสถานที่สัมภาษณ์และจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร ประจำปีการศึกษา 2562

        ผู้สมัครต้องใช้จังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร เป็นตัวกำหนดสถานที่สัมภาษณ์ เช่น ในกรณีที่ผู้สมัครมีทะเบียนบ้านที่กรุงเทพฯ
แต่สมัครโดยใช้ภูมิลำเนาของบิดาหรือมารดาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร ผู้สมัครจะต้องไปสัมภาษณ์ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่สัมภาษณ์ของผู้สมัครที่ใช้ภูมิลำเนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น ดังตารางต่อไปนี้


ลำดับที่ สถานที่สัมภาษณ์ จังหวัด จังหวัดที่เป็นภูมิลำเนา
ในการสมัคร
1วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่นขอนแก่นกาฬสินธุ์ เลย
2วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรีชลบุรีสระแก้ว
3วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังตรังพังงา ภูเก็ต
4วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลกตาก พิจิตร
5วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลายะลานราธิวาส สตูล
6วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีปทุมธานี อ่างทอง
7วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีนครพนม ยโสธร ศรีสะเกษ
8วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรีนครนายก ปราจีนบุรี
9วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ
10วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่น สกลนคร
11วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัชราชบุรีกาญจนบุรี
12วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรีนนทบุรีนนทบุรี
13วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรีชลบุรีชลบุรี ระยอง
14วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาทชัยนาทชัยนาท อุทัยธานี
15วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรังตรังกระบี่ ตรัง
16วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมานครราชสีมาชัยภูมิ นครราชสีมา
17วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปางลำปางน่าน ลำปาง
18วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชชุมพร นครศรีธรรมราช
19วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระกรุงเทพมหานครฉะเชิงเทรา
20วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาทสระบุรีลพบุรี
21วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาพะเยาเชียงราย พะเยา
22วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชพิษณุโลกพิษณุโลก เพชรบูรณ์
23วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลายะลาปัตตานี ยะลา
24วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรีราชบุรีราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
25วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลาสงขลาพัทลุง สงขลา
26วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีมุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี
27วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรีสระบุรีสระบุรี สิงห์บุรี
28วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์นครสวรรค์กำแพงเพชร นครสวรรค์
29วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
30วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีระนอง สุราษฎร์ธานี
31วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์สุรินทร์บุรีรัมย์ สุรินทร์
32วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานีอุดรธานีบึงกาฬ หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี
33วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์อุตรดิตถ์สุโขทัย อุตรดิตถ์
34วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน
35วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่แพร่แพร่
36วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี
37วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรีจันทบุรีจันทบุรี ตราด
38วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคามมหาสารคามมหาสารคาม ร้อยเอ็ด
39วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษกนนทบุรีนครปฐม พระนครศรีอยุธยา


จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2019-05-24 08:03:30- | Page rendered in 0.1271 seconds 1.46MB | 27,2562,2019-04-07
34.229.151.87