ขณะนี้มี 11 ผู้ใช้ออนไลน์
จำนวนหลักสูตรและประเภทโควตา
ประเภท /ปีการศึกษา
จังหวัดที่ใช้ในการสมัคร

    หลักสูตร ประเภทโควตา ไม่จำกัดภูมิลำเนา (ทุกคนสามารถสมัครหลักสูตรเหล่านี้ได้)

หลักสูตร / ประเภทโควตา / สถานที่ศึกษา จำนวน
รับ
สมัครและ
ชำระเงินแล้ว
อัตราส่วนการคัดเลือก
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา) เรียนที่ วพบ.ยะลา
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
410521:263.0
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา) เรียนที่ วพบ.กรุงเทพ
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
2040641:203.2
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา) เรียนที่ วพบ.จ.นนทบุรี
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
731071:443.9
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา) เรียนที่ วพบ.นพรัตน์ฯ
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
521961:439.2
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา) เรียนที่ วพบ.สงขลา
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
216151:807.5
รวม3812034
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2014-10-21 23:42:35- | Page rendered in 0.3366 seconds 1.46MB | 14,2557,2014-06-24
50.16.165.62