. .
ขณะนี้มี 5 ผู้ใช้ออนไลน์
จำนวนหลักสูตรและประเภทโควตา
ประเภท /ปีการศึกษา
จังหวัดที่ใช้ในการสมัคร

    หลักสูตร ประเภทโควตา ไม่จำกัดภูมิลำเนา (ทุกคนสามารถสมัครหลักสูตรเหล่านี้ได้)

หลักสูตร / ประเภทโควตา / สถานที่ศึกษา จำนวน
รับ
สมัครและ
ชำระเงินแล้ว
อัตราส่วนการคัดเลือก
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา)
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 
  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
2847291:168.9
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประเภทโควตาอาจารย์ ของ วทก.
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
212311:615.5
รวม305960
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2015-10-09 06:34:28- | Page rendered in 0.5863 seconds 4.3MB | 16,2558,2015-05-22
54.145.49.138