. .
ขณะนี้มี 9 ผู้ใช้ออนไลน์
จำนวนหลักสูตรและประเภทโควตา
ประเภท /ปีการศึกษา
จังหวัดที่ใช้ในการสมัคร

    หลักสูตร ประเภทโควตา ไม่จำกัดภูมิลำเนา (ทุกคนสามารถสมัครหลักสูตรเหล่านี้ได้)

หลักสูตร / ประเภทโควตา / สถานที่ศึกษา จำนวน
รับ
สมัครและ
ชำระเงินแล้ว
อัตราส่วนการคัดเลือก
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา) เรียนที่ วพบ.ยะลา
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
6713961:20.8
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา) เรียนที่ วพบ.สระบุรี
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
104211:42.1
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา) เรียนที่ วพบ.พระพุทธบาท
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
254641:18.6
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา) เรียนที่ วพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
112831:25.7
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา) เรียนที่ วพบ.ตรัง
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
103761:37.6
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา) เรียนที่ วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
217541:35.9
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา) เรียนที่ วพบ.แพร่
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
102581:25.8
ประเภทโควตาอาจารย์ ของ วพบ.นพรัตน์วชิระ
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
22291:114.5
ประเภทโควตาอาจารย์ ของ วพบ.ยะลา
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
2381:19.0
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประเภทโควตาอาจารย์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
21271:63.5
รวม1604346
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2015-04-19 02:16:07- | Page rendered in 0.4270 seconds 1.5MB | 15,2558,2015-02-08
50.16.119.243