ขณะนี้มี 20 ผู้ใช้ออนไลน์
จำนวนหลักสูตรและประเภทโควตา
ประเภท /ปีการศึกษา
จังหวัดที่ใช้ในการสมัคร

    หลักสูตร ประเภทโควตา ไม่จำกัดภูมิลำเนา (ทุกคนสามารถสมัครหลักสูตรเหล่านี้ได้)

หลักสูตร / ประเภทโควตา / สถานที่ศึกษา จำนวน
รับ
สมัครและ
ชำระเงินแล้ว
อัตราส่วนการคัดเลือก
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา) เรียนที่ วพบ.ยะลา
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
652411:3.7
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา) เรียนที่ วพบ.สระบุรี
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
10951:9.5
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา) เรียนที่ วพบ.พระพุทธบาท
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
25851:3.4
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา) เรียนที่ วพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
  วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
10491:4.9
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา) เรียนที่ วพบ.ตรัง
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
10741:7.4
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา) เรียนที่ วพบ.สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
202091:10.5
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา) เรียนที่ วพบ.แพร่
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
10641:6.4
ประเภทโควตาอาจารย์ ของ วพบ.นพรัตน์วชิระ
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
2361:18.0
ประเภทโควตาอาจารย์ ของ วพบ.ยะลา
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
2141:7.0
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประเภทโควตาอาจารย์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
2221:11.0
รวม156889
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2015-02-01 02:08:01- | Page rendered in 0.3781 seconds 1.5MB | 15,2558,2015-02-08
23.23.31.73