ขณะนี้มี 45 ผู้ใช้ออนไลน์
จำนวนหลักสูตรและประเภทโควตา
ประเภท /ปีการศึกษา
จังหวัดที่ใช้ในการสมัคร

    หลักสูตร ประเภทโควตา ไม่จำกัดภูมิลำเนา (ทุกคนสามารถสมัครหลักสูตรเหล่านี้ได้)

หลักสูตร / ประเภทโควตา / สถานที่ศึกษา จำนวน
รับ
สมัครและ
ชำระเงินแล้ว
อัตราส่วนการคัดเลือก
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา) เรียนที่ วพบ.ยะลา
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
2513291:53.2
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา) เรียนที่ วพบ.กรุงเทพ
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
5215761:30.3
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา) เรียนที่ วพบ.จ.นนทบุรี
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
298151:28.1
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา) เรียนที่ วพบ.นพรัตน์ฯ
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
154181:27.9
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา) เรียนที่ วพบ.สงขลา
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
106471:64.7
รวม1314785
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2014-04-21 16:36:40- | Page rendered in 0.1782 seconds 1.49MB | 13,2557,2014-03-31
107.20.131.154