. .
ขณะนี้มี 26 ผู้ใช้ออนไลน์
จำนวนหลักสูตรและประเภทโควตา
ประเภท /ปีการศึกษา
จังหวัดที่ใช้ในการสมัคร

    หลักสูตร ประเภทโควตา

            จังหวัด

หลักสูตร / ประเภทโควตา / สถานที่ศึกษา จำนวน
รับ
สมัครและ
ชำระเงินแล้ว
อัตราส่วนการคัดเลือก
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา) 4945271:92.4
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ11
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ13
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา19
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช3
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง1
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี2
ประเภทโควตาทุนเสมาพัฒนาชีวิต/รร.ราชประชานุเคราะห์(ไม่จำกัดภูมิลำเนา) 251:2.5
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา2
ประเภทโควตารร.ปอเนาะ(ไม่จำกัดภูมิลำเนา) 10261:2.6
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา10
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2016-12-06 09:37:29- | Page rendered in 0.2587 seconds 4.42MB | 19,2559,2016-04-29
54.161.157.73