. .
 
ขณะนี้มี 37 ผู้ใช้ออนไลน์
จำนวนหลักสูตรและประเภทโควตา
ประเภท /ปีการศึกษา
จังหวัดที่ใช้ในการสมัคร

    หลักสูตร ประเภทโควตา

            จังหวัด

หลักสูตร / ประเภทโควตา / สถานที่ศึกษา จำนวน
รับ
สมัครและ
ชำระเงินแล้ว
อัตราส่วนการคัดเลือก
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา) 515101:302.0
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา5
ประเภทโควตารร.ปอเนาะ 10311:3.1
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา6
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา4
ประเภทโควตาทุนเสมาพัฒนาชีวิต/รร.ราชประชานุเคราะห์(ไม่จำกัดภูมิลำเนา) 17211:1.2
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช10
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี7
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2018-06-21 11:11:03- | Page rendered in 0.2361 seconds 1.31MB | 23,2561,2018-04-17
54.92.153.90