. .
 
ขณะนี้มี 20 ผู้ใช้ออนไลน์

รายชื่อสถานที่สัมภาษณ์และจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร
ระบบสอบกลาง (Admissions)   ประจำปีการศึกษา 2560


  เขตสุขภาพ จังหวัดที่เป็นภูมิลำเนา ศูนย์สัมภาษณ์
1 เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
2 เขตสุขภาพที่ 2 อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
3 เขตสุขภาพที่ 3 ชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
4 เขตสุขภาพที่ 4 นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี นครนายก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
5 เขตสุขภาพที่ 5 ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
6 เขตสุขภาพที่ 6 สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
7 เขตสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
8 เขตสุขภาพที่ 8 หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม บึงกาฬ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
9 เขตสุขภาพที่ 9 นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
10 เขตสุขภาพที่ 10 ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
11 เขตสุขภาพที่ 11 นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
12 เขตสุขภาพที่ 12 สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
13 เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ


จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2017-09-25 22:14:37- | Page rendered in 0.0952 seconds 1.18MB | 21,2560,2017-04-27
54.156.58.187