. .
 
ขณะนี้มี 20 ผู้ใช้ออนไลน์
จำนวนหลักสูตรและประเภทโควตา
ประเภท ปีการศึกษา
ภูมิลำเนาที่ใช้ในการสมัคร

    หลักสูตร ประเภทโควตา ไม่จำกัดภูมิลำเนา

หลักสูตร / ประเภทโควตา / สถานที่ศึกษา จำนวน
รับ
สมัครและ
ชำระเงินแล้ว
อัตราส่วนการคัดเลือก
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา)
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ    9 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช    6 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ    9 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา    2 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี    9 โควตา
3519941:57.0


จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2019-02-22 14:46:15- | Page rendered in 0.1912 seconds 1.36MB | 26,2562,2019-01-31
54.197.24.206