. .
 
ขณะนี้มี 8 ผู้ใช้ออนไลน์
จำนวนหลักสูตรและประเภทโควตา
ประเภท ปีการศึกษา
ภูมิลำเนาที่ใช้ในการสมัคร

    หลักสูตร ประเภทโควตา ไม่จำกัดภูมิลำเนา

หลักสูตร / ประเภทโควตา / สถานที่ศึกษา จำนวน
รับ
สมัครและ
ชำระเงินแล้ว
อัตราส่วนการคัดเลือก
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา)
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ    1 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช    2 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี    14 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท    7 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง    7 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ    8 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา    4 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา    24 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา    7 โควตา
7424721:33.4
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทโควตาทุนเสมาพัฒนาชีวิต/รร.ราชประชานุเคราะห์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา)
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่    7 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช    8 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์    15 โควตา
30181:0.6
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทโควตารร.ปอเนาะ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา)
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา    10 โควตา
10261:2.6
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทโควตาคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา (บ้านบึงเวชกิจ)
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น    4 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช    2 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี    6 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี    3 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท    4 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่    2 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง    3 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช    2 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท    1 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา    5 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช    1 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี    2 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา    3 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์    2 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์    2 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี    3 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี    5 โควตา
5017001:34.0


จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2019-08-26 09:26:55- | Page rendered in 0.2022 seconds 1.39MB | 27,2562,2019-04-07
18.232.171.18