. .
 
ขณะนี้มี 20 ผู้ใช้ออนไลน์
จำนวนหลักสูตรและประเภทโควตา
ประเภท ปีการศึกษา
ภูมิลำเนาที่ใช้ในการสมัคร

    หลักสูตร ประเภทโควตา ไม่จำกัดภูมิลำเนา

หลักสูตร / ประเภทโควตา / สถานที่ศึกษา จำนวน
รับ
สมัครและ
ชำระเงินแล้ว
อัตราส่วนการคัดเลือก
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา)
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา    5 โควตา
515101:302.0
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทโควตารร.ปอเนาะ
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา    4 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา    6 โควตา
10311:3.1
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทโควตาทุนเสมาพัฒนาชีวิต/รร.ราชประชานุเคราะห์(ไม่จำกัดภูมิลำเนา)
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช    10 โควตา
เรียนที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี    7 โควตา
17211:1.2


จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2018-08-18 20:59:31- | Page rendered in 0.2308 seconds 1.31MB | 23,2561,2018-04-17
54.80.87.62