. .
ขณะนี้มี 7 ผู้ใช้ออนไลน์

รายชื่อสถานที่สัมภาษณ์และจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร
การรับแบบ Admissions   ประจำปีการศึกษา 2563


ลำดับที่ จังหวัดที่เป็นภูมิลำเนา สถานที่สัมภาษณ์
1 กระบี่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
2 กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
3 กาญจนบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
4 กาฬสินธุ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
5 กำแพงเพชร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
6 ขอนแก่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
7 จันทบุรี วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
8 ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
9 ชลบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
10 ชัยนาท วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
11 ชัยภูมิ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
12 ชุมพร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
13 เชียงราย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
14 เชียงใหม่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
15 ตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
16 ตราด วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
17 ตาก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
18 นครนายก วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
19 นครปฐม วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
20 นครพนม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
21 นครราชสีมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
22 นครศรีธรรมราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
23 นครสวรรค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
24 นนทบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
25 นราธิวาส วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
26 น่าน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
27 บึงกาฬ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
28 บุรีรัมย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
29 ปทุมธานี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
30 ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
31 ปราจีนบุรี วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
32 ปัตตานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
33 พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
34 พะเยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
35 พังงา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
36 พัทลุง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
37 พิจิตร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
38 พิษณุโลก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
39 เพชรบุรี วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
40 เพชรบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
41 แพร่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
42 ภูเก็ต วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
43 มหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
44 มุกดาหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
45 แม่ฮ่องสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
46 ยโสธร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
47 ยะลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
48 ร้อยเอ็ด วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
49 ระนอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
50 ระยอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
51 ราชบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
52 ลพบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
53 ลำปาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
54 ลำพูน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
55 เลย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
56 ศรีสะเกษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
57 สกลนคร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
58 สงขลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
59 สตูล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
60 สมุทรปราการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
61 สมุทรสงคราม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
62 สมุทรสาคร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
63 สระแก้ว วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี
64 สระบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
65 สิงห์บุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
66 สุโขทัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
67 สุพรรณบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
68 สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
69 สุรินทร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
70 หนองคาย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
71 หนองบัวลำภู วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
72 อ่างทอง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
73 อำนาจเจริญ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
74 อุดรธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
75 อุตรดิตถ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
76 อุทัยธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
77 อุบลราชธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


ขณะนี้มี 7 ผู้ใช้ออนไลน์

 © 2020 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.
  Developed by ISERL Burapha University, Chonburi .