. .
ขณะนี้มี 5 ผู้ใช้ออนไลน์

รายชื่อสถานที่สัมภาษณ์และจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร
การรับตรงอิสระ   ประจำปีการศึกษา 2563


  เขตสุขภาพ จังหวัดที่เป็นภูมิลำเนา ศูนย์สัมภาษณ์
1 เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน เชียงราย พะเยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
2 เขตสุขภาพที่ 2 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
3 เขตสุขภาพที่ 3 ชัยนาท อุทัยธานี พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
4 เขตสุขภาพที่ 4 นนทบุรี สระบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครนายก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี
5 เขตสุขภาพที่ 5 สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
6 เขตสุขภาพที่ 6 ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรี สมุทรปราการ ตราด จันทบุรี ชลบุรี ระยอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
7 เขตสุขภาพที่ 7 กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
8 เขตสุขภาพที่ 8 หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ หนองบัวลำภู เลย สกลนคร นครพนม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
9 เขตสุขภาพที่ 9 สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
10 เขตสุขภาพที่ 10 มุกดาหาร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
11 เขตสุขภาพที่ 11 สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต กระบี่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
12 เขตสุขภาพที่ 12 พัทลุง สงขลา นราธิวาส สตูล ยะลา ปัตตานี ตรัง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
13 เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ


ขณะนี้มี 5 ผู้ใช้ออนไลน์

 © 2020 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.
  Developed by ISERL Burapha University, Chonburi .