. .
 
ขณะนี้มี 11 ผู้ใช้ออนไลน์
จำนวนหลักสูตรและประเภทโควตา
ประเภท /ปีการศึกษา
จังหวัดที่ใช้ในการสมัคร

    หลักสูตร ประเภทโควตา ไม่จำกัดภูมิลำเนา (ทุกคนสามารถสมัครหลักสูตรเหล่านี้ได้)

หลักสูตร / ประเภทโควตา / สถานที่ศึกษา จำนวน
รับ
สมัครและ
ชำระเงินแล้ว
อัตราส่วนการคัดเลือก
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา)
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ  9 โควตา 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  9 โควตา 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช  6 โควตา 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา  2 โควตา 
  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี  9 โควตา
3519941:57.0
รวม351994
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2019-03-20 04:46:57- | Page rendered in 0.7363 seconds 1.4MB | 26,2562,2019-01-31
52.91.221.160