. .
ขณะนี้มี 40 ผู้ใช้ออนไลน์
จำนวนหลักสูตรและประเภทโควตา
ประเภท /ปีการศึกษา
จังหวัดที่ใช้ในการสมัคร

    หลักสูตร ประเภทโควตา ไม่จำกัดภูมิลำเนา (ทุกคนสามารถสมัครหลักสูตรเหล่านี้ได้)

หลักสูตร / ประเภทโควตา / สถานที่ศึกษา จำนวน
รับ
สมัครและ
ชำระเงินแล้ว
อัตราส่วนการคัดเลือก
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประเภทโควตาผลิตอิสระ เรียนที่ วสส.จ.พิษณุโลก
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก  36 โควตา
36541:1.5
ประเภทโควตาผลิตอิสระ เรียนที่ วสส.จ.ยะลา
  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา  12 โควตา
12851:7.1
ประเภทโควตาผลิตอิสระ เรียนที่ ม.บูรพา คณะการแพทย์แผนไทยฯ
  มหาวิทยาลัยบูรพา (คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร)  12 โควตา
12491:4.1
ประเภทโควตาผลิตอิสระ เรียนที่ วทก.
  วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก  36 โควตา
36221:0.6
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ประเภทโควตาผลิตอิสระ
  มหาวิทยาลัยบูรพา (คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร)  17 โควตา
17601:3.5
รวม113270
ขณะนี้มี 40 ผู้ใช้ออนไลน์

 © 2020 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
  Developed by ISERL Burapha University, Chonburi .
  | Server-Client Date time : 2020-01-29 13:08:24- |
  | 3.227.240.143 rendered in 0.7514s 1.43MB |
  | 2563, 2020-01-24