. .
 
ขณะนี้มี 13 ผู้ใช้ออนไลน์
จำนวนหลักสูตรและประเภทโควตา
ประเภท /ปีการศึกษา
จังหวัดที่ใช้ในการสมัคร

    หลักสูตร ประเภทโควตา ไม่จำกัดภูมิลำเนา (ทุกคนสามารถสมัครหลักสูตรเหล่านี้ได้)

หลักสูตร / ประเภทโควตา / สถานที่ศึกษา จำนวน
รับ
สมัครและ
ชำระเงินแล้ว
อัตราส่วนการคัดเลือก
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา)
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
515101:302.0
ประเภทโควตารร.ปอเนาะ
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
10311:3.1
ประเภทโควตาทุนเสมาพัฒนาชีวิต/รร.ราชประชานุเคราะห์(ไม่จำกัดภูมิลำเนา)
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี 
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
17211:1.2
รวม321562
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2018-08-18 20:59:01- | Page rendered in 0.5923 seconds 1.3MB | 23,2561,2018-04-17
54.80.87.62