. .
 
ขณะนี้มี 7 ผู้ใช้ออนไลน์
จำนวนหลักสูตรและประเภทโควตา
ประเภท /ปีการศึกษา
จังหวัดที่ใช้ในการสมัคร

    หลักสูตร ประเภทโควตา

            จังหวัด

หลักสูตร / ประเภทโควตา / สถานที่ศึกษา จำนวน
รับ
สมัครและ
ชำระเงินแล้ว
อัตราส่วนการคัดเลือก
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทโควตากรมการแพทย์ (ไม่จำกัดภูมิลำเนา) 8848351:54.9
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ14
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ51
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น2
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา0
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี10
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่2
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท2
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี7
ประเภทโควตารร.ปอเนาะ(ไม่จำกัดภูมิลำเนา) 10231:2.3
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา10
ประเภทโควตาทุน สบช.(ไม่จำกัดภูมิลำเนา) 212091:604.5
  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา2
จัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2017-10-23 00:29:22- | Page rendered in 0.2500 seconds 1.3MB | 21,2560,2017-04-27
54.80.209.254