. .
ขณะนี้มี 49 ผู้ใช้ออนไลน์
คะแนนสูงสุด - ต่ำสุด
ประเภท
จังหวัดที่ใช้ในการสมัคร

    หลักสูตร โควตา ไม่จำกัดภูมิลำเนา (ทุกคนสามารถสมัครหลักสูตรเหล่านี้ได้)

หลักสูตร / โควตา คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประเภทโควตาผลิตอิสระ เรียนที่ วสส.จ.พิษณุโลก
8,995.007,297.50
ประเภทโควตาผลิตอิสระ เรียนที่ วสส.จ.ยะลา
8,995.008,507.50
ประเภทโควตาผลิตอิสระ เรียนที่ ม.บูรพา คณะการแพทย์แผนไทยฯ
8,867.508,230.00
ประเภทโควตาผลิตอิสระ เรียนที่ วทก.
8,972.506,415.00
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ประเภทโควตาผลิตอิสระ
8,802.508,087.50
ขณะนี้มี 49 ผู้ใช้ออนไลน์

 © 2020 Praboromarajchanok Institute of Heath Workforce Development. All rights reserved.
  Developed by ISERL Burapha University, Chonburi .
  | Server-Client Date time : 2020-01-29 12:25:20- |
  | 3.227.240.143 rendered in 0.1076s 1.41MB |
  | 2563, 2020-01-24