. .
ขณะนี้มี 11 ผู้ใช้ออนไลน์
คะแนนสูงสุด - ต่ำสุด
ประเภท
จังหวัดที่ใช้ในการสมัคร

    หลักสูตร โควตา ไม่จำกัดภูมิลำเนา (ทุกคนสามารถสมัครหลักสูตรเหล่านี้ได้)

หลักสูตร / โควตา คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประเภทโควตาการรับอิสระ เรียนที่ วสส.จ.พิษณุโลก
9,912.007,609.00
ประเภทโควตาการรับอิสระ เรียนที่ วสส.จ.ยะลา
9,878.009,277.00
ประเภทโควตาการรับอิสระ เรียนที่ ม.บูรพา คณะการแพทย์แผนไทยฯ
9,620.007,970.00
ประเภทโควตาการรับอิสระ เรียนที่ วทก.
9,972.508,110.00
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ประเภทโควตาการรับอิสระ
9,702.508,482.50
ขณะนี้มี 11 ผู้ใช้ออนไลน์

 © 2020 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.
  Developed by ISERL Burapha University, Chonburi .