. .
 
ขณะนี้มี 71 ผู้ใช้ออนไลน์
คะแนนสูงสุด - ต่ำสุด
ประเภท
จังหวัดที่ใช้ในการสมัคร

คะแนนที่ใช้ในการคำนวณ คะแนน GAT และ PAT2 อัตราส่วนร้อยละของ GAT:PAT2 = 0:0
คะแนนรวม = (GATx0+PAT2x0)/3 จากคะแนนเต็ม 10,000.00 คะแนน
ไม่มีข้อมูลจัดทำโดย ISERL Burapha University, Chonburi
Server-Client Date time : 2018-01-21 09:33:10- | Page rendered in 0.1009 seconds 1.27MB | 22,2561,2018-01-26
54.83.81.52