. .
ขณะนี้มี 4 ผู้ใช้ออนไลน์
ลืมรหัสผ่าน
กรุณาป้อนข้อมูลให้ครบทุกช่อง

เลขบัตรประชาชน
วันเดือนปีเกิด
ชื่อบิดา
(ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อและนามสกุล)
ชื่อมารดา
(ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อและนามสกุล)


พิมพ์คำที่คุณเห็นดังต่อไปนี้


"ผู้ใดกระทำความผิดดังต่อไปนี้"
  • ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้น มิได้มีไว้สำหรับตน
  • ผู้ใดล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะถ้านำมาตรการดังกล่าวไปเปิดเผยโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
  • ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน
"ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550"


 © 2020 Praboromarajchanok Institute. All rights reserved.
  Developed by AllOSoft Co.,Ltd.